line-new

5 February, 2020

Årlig ESG-rapport dokumenterar Fibos miljöåtaganden

Minskad energiförbrukning, bättre avfallshantering och cirkulär ekonomi är några åtgärder som Fibo är sysselsatt med just nu.

– Vi har tagit fram en rapport som omfattar Fibos hela verksamhet i ett ESG-perspektiv – Environmental, Social och Governance – dvs miljöhänsyn, sociala frågor och bolagsstyr- ning. Rapporten är förankrad hos ledningen och kommer att revideras årligen för att både vi och omvärlden enkelt ska kunna bedöma om vi uppfyller våra uppställda mål säger Fibos produktutvecklingschef Elise Almås.

I arbetet med rapporten har Fibo identifierat vilka områden i verksamheten som kan förbättras, förankrat de viktigaste åtgärderna hos ledningen och fastställt riktvärden för bland annat minskning av energiförbrukning och avfalls- hantering i produktionen.

Parallellt pågår ett annat projekt där vi granskar hur vi kan utnyttja resurserna bättre i en cirkulär ekonomi, och där väggskivornas koldioxidutsläpp kartläggs via en livscykelutvärdering.

– Analysen omfattar såväl råvaror, produktion, produkt- användning som olika alternativ för hantering av produkterna när de ska kasseras. Vi har dessutom utarbetat underhålls- rutiner som gör att väggskivornas livslängd överstiger de 20 år som uppges av SINTEF Byggforsk säger Almås.