line-new

18 May, 2019

Bygg flera badrum på samma tid som ett

Att bygga ett badrum med Fibo väggskivor tar betydligt kortare tid än med kakel, räknat både i rena arbetstimmar och väntan på att badrummet ska bli redo för användning.

Beräkningen från Bygganalyse är baserad på ett badrum med 8,5 m2 golvyta och 27,3 m2 väggyta. För detta åtgår 14 arbetstimmar för montering av Fibo väggskivor, inklusive listarbete och fogning.

Som jämförelse beräknas 34 arbetstimmar för ett bygge med 30 x 60 cm kakelplattor satta på gipsskivor med tätskikt.

– Med tanke på att drygt åtta kakelplattor av denna storlek krävs för samma yta som en Fibo väggskiva täcker är det inte så överraskande. Undersökningen tar emellertid inte hänsyn till den extra tid för härdning och torkning samt rengöring av verktyg etc som krävs vid kakling säger marknadschef Silja Vestad vid Fibo.

På grund av att tätskiktet som används i denna undersökning inte kan utsättas för vatten förrän efter tre dygn tar det även längre tid innan badrummet kan tas i bruk.

– För själva kaklingsarbetet påverkar kakelplattornas storlek i hög grad tidsåtgången. Ju mindre kakelplattor, desto fler plat- tor måste sättas – och desto längre blir tidsåtgången. Med Fibo kan betydligt fler badrum byggas på samma tid säger Vestad.

Fakta: Så här många kakelplattor åtgår per Fibo väggskiva: (1,488 m2)