line-new

4 December, 2019

Försegling av väggdosor i våtutrymmen med Fibo

Om du använder Fibo väggsystem i våtutrymmen finns tre olika metoder att försegla väggdosor.

Rørgjennomføringer - bilder fra Elise

Om du använder Fibo väggsystem i våtutrymmen finns tre olika metoder att försegla väggdosor.

De olika tillverkarna av väggdosor har egna ETAG 022-godkända lösningar för Fibo väggskivor:

  • Gängad tätningsring med gummitätning; se bild med Roth-väggdosor. Ingen fogmassa ska användas.
  • Tätningsring av polymer som är godkänd för användning med Fibo Seal; se bild med Uponor-väggdosor.
  • Manschett av polymer som är godkänd för användning med Fibo Seal; se bild med Sanipex-väggdosor.

Vid användning av PEX-rör istället för väggdosor utförs förseglingen så här:

Använd manschett av polymer som är godkänd för användning med Fibo Seal; se bild med PEX-rör från LK System. Manschettens storlek anpassas till armaturens täckbricka.

Mer information: Se monteringsanvisningarna från respektive tillverkare av vägg- dosor och rörgenomföring samt Sintefs tekniska godkännande 2289 för Fibo väggskivor.

Oavsett tätningslösning rekommenderar vi försegling av skivkärnan vid håltagning.