line

Vad är Fibo?

line

Nyheter & aktuellt

Inspirationsfilm

Samarbetet med Arijana Henrici fortsätter. Här inreder hon ett badrum med Fibo. Hon använder sig av Fibos nya kollektion och white marble.

Fibo presenterade sina innovativa lösningar på Nordbyggsmässan i Stockholm 10-14/4 och vill tacka alla som besökte oss.

Niclas berättar om fördelarna med att använda Fibo.

Nyhetsbrev

Sak 3_Bilde 1_2204 Cracked Cement M00_5

Naturen kallar

Naturen kallar Släta ytor i milda färgtoner inspirerade av naturen präglar vårens interiörtrender. –Jordtoner och olika gröna färgtoner präglar fortsatt de färgpaletter som presenteras inom kort. Samtidigt har vi lagt till några nya avstämda färger som kan bilda färgrika och harmoniska kombinationer säger marknadschef Silja Vestad vid Fibo. Bland Fibos flera hundra dekorer baserade på…

Sak 2_Nordlandssykehuset

Förstahandsvalet för sjukhus och offentliga anläggningar

Förstahandsvalet för sjukhus och offentliga anläggningar Nordlandssykehuset i Bodö och Drammenshallen är några av de byggprojekt där hygienkraven talade till Fibos fördel.. Till Nordlandssykehuset levererades totalt 3 500 m2 väggskivor till badrum och andra användningsområden. Fibo bistod även med teoretisk och praktisk utbildning av personal på byggarbets- platsen, som inkluderade kontroll av arbetets olika moment.…

Sak 1_fibo_bathroom_Kingston_Hanoi_1_

Fibo uppfyller branschens krav på våtrumsväggar

Fibo uppfyller branschens krav på våtrumsväggar Nytt test bekräftar att Fibo uppfyller branschens krav på våtrumsväggar avseende infästningar och rörgenomföringar. Detta bekräftas av tester utförda av RISE. Provningen är utförd enligt SP Rapport PX15820 för våtrumsväggar. Enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, 3.4.1, gäller följande krav på väggar för skruvinfästningar i våtzon 1: ”Skruvinfästningar ska göras i…