line-new

2 June, 2019

Rengör klicken innan tätningsmassan härdar!

För att undvika att tätningsmassan syns i panelskarven – avlägsna ohärdad tätningsmassa i klicken omedelbart med Fibo Clean och tätningsverktyg.

Torka därefter ytan med en mikrofiberduk eller liknande för att avlägsna oljefilmen från rengöringsprodukterna. Vidtar du dessa åtgärder direkt ser du till att all överflödig tätningsmassa avlägsnas och att inget kladdar av sig på laminatet.