line-new

2 June, 2019

Fibo väggskivor uppfyller kriterierna i enlighet med den helt nya certifieringen Miljöbyggnad 3.0 GULD.

En av Sveriges mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader lägger nu större vikt vid materialen och Fibo väggskivor har redan testats och godkänts av SundaHus.

– Det är glädjande att man nu har valt att lägga större vikt vid klimatsmarta och giftfria byggprodukter. Väggskivorna tillverkas enbart av PEFC-certifierat trä som säkerställer hållbart skogsbruk. Vi har även jobbat målinriktat för att minska energiförbrukningen och mängden avfall under produktionen och för att återvinna restmaterial, berättar produktutvecklingschef Elise Almås på Fibo.

Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council. En tredje part kontrollerar sexton olika indikatorer för energianvändning, inomhusmiljö och material för att säkerställa att byggnaden är bra både för människor och miljö.

De nya kriterierna för Miljöbyggnad 3.0 släpptes i juni.

I Norge ger användning av Fibo i byggprojekt nu poäng för dem som vill eftersträvar BREEAM-NOR-certifiering – en norsk anpassning av den internationella BREEAM-miljöcertifieringen för alla typer av byggnader

Kriterierna representerar bra eller bästa praxis för hållbar design och inköp och är i stort sätt strängare än minimistandarderna i byggnadsföreskrifter och annat regelverk.