white-line

Miljövänliga väggsystem

line-new

Det hållbara valet

Att utvecklas med miljömedvetenhet är för oss en självklarhet. Därför producerar vi våra miljövänliga väggsystem av 100 procent rena, PEFC-godkända träslag och vi väljer noga ut våra leverantörer som lever upp till våra egna krav på återvinning i alla led. Vårt engagemang för hållbarhet finns i allt vi gör.

Nytt steg i rätt riktning

2016 tog vi ett nytt steg i vår historia och investerade 140 miljoner norska kronor i en ny produktionslinje som kommer att minska vår miljöpåverkan med 50 procent. Våra framgångsfaktorer är fokus på innovation, produktion i toppmoderna lokaler med den senaste tekniska utrustningen, LEAN som verksamhetsstyrningsmodell samt våra ytterst kompetenta anställda i produktion, försäljning och service.

Dessa faktorer gör att våra produkter idag är lika populära som kakel i Norge. Vi på Fibo arbetar ständigt för att uppnå en mer effektiv användning av jordens resurser och vi använder vår kunskapsbas och vår innovationsstyrka för att hitta nya resurssnåla och hållbara lösningar.

Koldioxidutsläpp

På Fibo fokuserar vi på att producera produkter med hållbarhet och miljö i fokus. Vi har ett åtagande att minska vår miljöpåverkan genom hela värdekedjan och arbetar därför kontinuerligt med att minska våra utsläpp och vår energiförbrukning. Under 2017 avslutar vi en större ombyggnad och byte av produktionsutrustning som ska ge 50 procents energibesparing. Samtidigt förbättrar vi logistiken i anläggningen vilket gör att allt material inte behöver transporteras lika mycket. På Fibo arbetar vi ständigt med både helheten och enskilda detaljer för att förbättra våra processer och minska vår miljöpåverkan.

Miljövarudeklaration

2014 fick Fibo en EPD, Environmental Product Declaration. En EPD är en oberoende verifierad miljövarudeklaration som ger konsumenter jämförbar information om olika produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv. EPD:n baseras på de principer och regler som finns i den internationella standarden ISO 14025, vilket ger bred internationell acceptans. Fibos EPD kan även användas av byggnadsentreprenörer när nya byggnader ska certifieras enligt BREEAM.

Breeampoäng

BREEAM.SE är ett certifieringsprogram för ny- eller ombyggnationer. Certifieringen bygger på ett poängsystem där tio områden poängsätts efter hur det presterar inom olika områden, bland annat låg påverkan i design och minskade utsläpp, hållbarhet och motståndskraft, anpassning till klimatförändringar, ekologiska värde samt skydd av biologisk mångfald.