white-line

Montera invändig hörnlist för fogning

line-new

Hörnlist för fogning

Att montera våra väggskivor är väldigt enkelt. Om du inte vill göra det själv kan du ta hjälp av dina hantverkare. Är de inte redan certifierade Fibo - hantverkare kan du be dem att läsa instruktionerna nedan. Det fixar alla hantverkare!

1. Starta montering ovanför dörr

  • 1 Profilen levereras förborrad med första hålet 5cm från nederkant därefter c/c 30cm.
  • 2 Hörnprofilen skruvas på baksidan av skivan med specialskruv som visas på bilden (inkluderad med hörnprofilen).
  • 3 I våtzon 1 skall alla skivkanter fogas med Fibo Seal eller annan ETAG022 godkänd fogmassa.
1

2. Den invändiga hörnprofilen fästs

  • 1 I regel eller bakomvarande skruvfast vägg i de förborrade och försänkta hålen.
  • 2 Tillpassa nästa skiva på bredden, lägg på fogmassa på den sågade ytan och vik in skivan i hörnlisten.
2

3. Skarven mellan skivorna tillpassas och fogmassa appliceras

  • 1 Använd gärna maskeringstejp för bästa resultat. Rengör med Fibo Clean, Fibo Fug och Fibo Wipes.
3

4. Färdig!

4