Det Hållbara Valet

På Fibo drivs vi av visionen att sätta standarden för att skapa en bättre och mer hållbar byggindustri. Vi är engagerade i att ta ansvar för miljön, samhället och våra kunder genom att sätta strikta krav på utsläpp, välfärd för anställda och produktionskvalitet.

Lägre koldioxidutsläpp

Genom att använda Fibo i stället för kakel kan koldioxidavtrycket för ett badrum minskas med upp till 45%.

ESG Concept

ESG

ESG står för miljömässiga, sociala och styrningsmässiga aspekter. I praktiken innebär ESG-rapportering att offentliggöra data som förklarar en given organisations påverkan och värde inom dessa tre dimensioner.

Visste du att år 2100 kommer världens befolkning ha ökat till över elva miljarder människor?

För att ge tak över huvudet åt alla behövs över två miljarder nya hem. Det innebär att vi måste bygga smartare, mer effektivt och betydligt mer hållbart.

På Fibo använder vi FNs hållbara utvecklingsmål som en strategisk ram. Vi har valt en uppsättning mål som vi som företag vill arbeta mot.

Hållbart skogsbruk

Trä är en förnybar resurs som lagrar kol även när det används i produkter. Fibo väggskivorär tillverkade av PEFC-certifierat trä, vilket garanterar hållbart skogsbruk, och de levereras med sin egen EPD (Environmental Product Declaration) som dokumenterar miljöberäkningen för både råmaterial och produktion.

Certifierad enligt BREEAM

BREEAM.NO är ett certifieringsprogram för nybyggnation eller renovering. Certifieringen baseras på ett poängsystem där tio områden utvärderas enligt deras prestanda i olika aspekter, inklusive designens påverkan och minskade utsläpp, hållbarhet och hållbarhet, anpassning till klimatförändringar, ekologiskt värde och skydd av biologisk mångfald.

Miljödeklaration

En certifierad miljödeklaration som ger konsumenter jämförbar information om miljöpåverkan från olika produkter ur ett livscykelperspektiv. EPD är baserad på principer och regler som fastställts enligt den internationella standarden ISO 14025 och har en bred internationell acceptans.