Teknisk dokumentation

Fibo är en ledande leverantör inom väggsystem för bad, kök och andra rum där väggarna måste tåla slitage. De 100 procent vattentäta väggskivorna produceras av PEFC-certifierad trä vid vår energieffektiva anläggning i Lyngdal. De kommer med egna EPD’er som dokumenterar miljöavtrycket och används allt oftare i privata och offentliga byggen över hela världen. För nedladdningsbar information om våra produkter se info under.

Produktens CE märkning är baserad på ETA 017/0124, dër ETAG 022 testet ingår i den Europeiska Tekniska bedömningen.

European Technical Assessment
Prestandadeklaration Fibo Väggskivor och Kitchen Board
PEFC Certifikat
FSC Certifikat

Fibo väggskiva är testat enligt Europa Kommissionens egna stränga krav på vattentäta system. En testmetod som heter ETAG 022 inkluderar både vattensprut på hörnprofil, sockelprofil och övergång till golv. Skarvar, rörgenomföringar, skruvhål, avloppsrör, kopparrör och övergång till fönsterkarm. Läs mer om skivans egenskaper i SINTEF Teknisk Godkännande 2289 och RISE Rapporten.

ISO 9001:2015 Fibo AS
ISO 14001:2015 Fibo AS

Certificate of conformity of the factory production 1071-CPR-7015

Fibo har utfärdat certifikat för alla produkter som finns kvar i byggnaden. Detta är för att kontrollera och bevisa att det inte finns några hälso- och miljöfaror i den utsträckning de är skadliga. För väggpanelerna visar denna utsläppscertifiering formaldehydklass E1 genom SINTEF tekniska godkännande 2289 och för tätningsmedlet via EMICODE EC1 Plus-certifikat. Fibo-produkter kan också ingå i Svanenmärkta byggnader, för dokumentation om detta, se Nordisk Miljömärkningsportal. Alla kemiska produkter har också säkerhetsdatablad i enlighet med CLP och REACH-förordningen.

Fibo Seal – säkerhetsdatablad
Fibo Clean – säkerhetsdatablad
Fibo Wipes – säkerhetsdatablad
Fibo Adhesive – säkerhetsdatablad
Fibo Pipe Collar – säkerhetsdatablad
Fibo Vulcanization tape – säkerhetsdatablad
Fibo Seal – säkerhetsdatablad (2022)

Fibo Seal Emmisionsrapport

För brandmotstånd och ljudvärden, överväg också hur högt panelerna lyfts över golvet. Det bifogade dokumentet tar hänsyn till ett avstånd på upp till 8 cm från golv till panel Brand och ljud dokument från 2020. Testerna utförs med Fibo Seal i klicklåset.

En EPD är en oberoende, verifierad miljödeklaration som ger konsumenter jämförbar information om miljöpåverkan av olika produkter i ett livscykelperspektiv. EPD bygger på de principer och regler som gäller i den internationella standarden ISO 14025 och har bred internationell acceptans. Fibos EPD kan också användas av byggentreprenörer när nya byggnader ska certifieras enligt BREEAM.

Environmental Product Declaration (EPD)