Sekretesspolicy för Fibo

Den här sekretesspolicyn blev publicerad 30 juni 2018.


På Fibo är vi engagerade i att skydda och respektera din integritet i enlighet med EU: s sekretessförordning (2016/679) av den 27 april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denna sekretesspolicy förklarar när och varför vi samlar in personlig information, hur vi använder den, omständigheterna under vilka vi kan vidarebefordra den till andra och hur vi skyddar informationens säkerhet. Sekretesspolicyn gäller användningen av våra produkter och aktiviteter relaterade till försäljning, marknadsföring och genomförande av kundavtal. Det gäller även personer som ansöker om jobb på Fibo.

Vilka är vi?

Fibo Group AS tillverkar och levererar väggskivor för våtrum, skivor för köksväggar och bänkskivor. Företagets huvudkontor ligger i Oslo, Norge, med andra organisationer i Sverige, Finland och Storbritannien. Huvudkontorets säte är Karenslyst Alle 8b, 0287 Oslo, Norge.


Fibo Group AS är datahanterare och företagets dataskyddsansvariga kan kontaktas via e-post: privacy@fibosystem.com.

När samlar vi in ​​personlig information om dig?

 • När du köper våra produkter.
 • När du interagerar med oss ​​personligen, genom korrespondens, per telefon, i sociala medier eller via våra webbplatser.
 • När vi samlar in personlig information från andra legitima källor, såsom tredje parts datainsamlare, Fibos marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk. Vi använder endast dessa uppgifter om du har gett källorna tillstånd för att de ska dela din personliga information med andra.
 • Vi kan samla in personlig information om det anses vara av legitimt intresse och om detta intresse inte överskrids av dina integritetsintressen. Innan uppgifterna samlas in gör vi en bedömning för att säkerställa att ett gemensamt intresse har upprättats mellan dig och Fibo.

Varför samlar vi in ​​och använder personlig information?

Vi samlar in och använder personlig information främst för att utföra kundtjänst, direktförsäljning och direktmarknadsföring. Vi samlar också in information om leverantörer, kursdeltagare, partners och personer som söker arbete eller arbetar i vårt företag.

Vi kan använda din information för följande ändamål:

 • Skicka dig den marknadsföringskommunikation du har begärt. Detta kan innehålla information om våra produkter och tjänster, evenemang, aktiviteter och anslutna partners produkt- och servicekampanjer. Denna kommunikation är prenumerationsbaserad och kräver att du accepterar att ta emot den.
 • Skicka information om de produkter och tjänster som du har köpt från oss.
 • Utför direktförsäljningsaktiviteter i fall där ett legitimt och ömsesidigt intresse har fastställts.
 • Ge information om ett evenemang som du har registrerat dig för, till exempel innehåll och plats.
 • Svara på formuläret “Kontakta mig” eller andra webbformulär som du har fyllt i på Fibos webbsidor.
 • Följ upp inkommande förfrågningar (kundsupport, e-post, chatt eller telefonsamtal).
 • Ge dig tillgång och tjänster relaterade till utbildning online.
 • Ge dig tillgång till kundsupportportalen.
 • Utför avtalsenliga förpliktelser som orderbekräftelse, avtalsvillkor, faktura, påminnelser och liknande.
 • Meddela dig om kritiska produktproblem.
 • Kontakta dig för att undersöka vad du tycker om våra produkter och tjänster.
 • Behandla en jobbansökan.

Vår auktoritet att samla in personlig information

Insamling av personlig information baserat på samtycke

Vi samlar in samtyckebaserad personlig information med hjälp av samtyckeformulär som lagrar dokumentationen relaterad till samtycket från individen. Enskilda samtycken kommer alltid att lagras och dokumenteras i våra system.

Insamling av personlig information baserad på kontrakt

Vi använder personlig information för att uppfylla skyldigheter relaterade till avtal och avtal med kunder, partners och leverantörer.

Insamling av personlig information baserad på legitima intressen

Vi kan använda personlig information om det anses vara av legitimt intresse, och om de registrerades integritetsintressen inte överstiger detta intresse. För att fastställa den rättsliga grunden för datainsamlingen görs vanligtvis en bedömning som identifierar ett ömsesidigt intresse mellan Fibo och individen. Denna juridiska grund är främst relaterad till våra försäljnings- och marknadsföringsändamål. Vi informerar alltid individer om deras integritetsrättigheter och i vilket syfte de samlar in personlig information.

Vilken typ av personlig information samlas in?

Vi samlar in namn, telefonnummer, position och e-postadress utöver namn och kontaktinformation för det företag du arbetar för. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor som vi har fått från dig i tjänstrelaterad kommunikation och aktiviteter, såsom möten, telefonsamtal, dokument och e-post. Från våra webbsidor kan vi samla in IP-adresser och åtgärder som utförs på webbplatsen. Om du söker jobb på Fibo samlar vi in ​​den information du lämnar under ansökningsprocessen.

Fibo samlar inte in eller behandlar speciella kategorier av personlig information, såsom unika identifierare och känslig personlig information.

Hur länge behåller vi personlig information?

Vi lagrar insamlad personlig information så länge vi anser att det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen. Samtidigt bedömer vi behovet av att svara på förfrågningar från dig eller löser eventuella problem, följer lagstadgade krav enligt gällande lagstiftning och behandlar lagstadgade krav / klagomål. Dessutom tar vi hänsyn till skyddsändamål. Detta innebär att vi kan lagra din personliga information under en rimlig tid efter din senaste interaktion med oss. När den personliga informationen som vi har samlat in inte längre krävs raderar vi den säkert. Vi kan behandla informationen för statistiska ändamål, men i sådana fall kommer informationen att anonymiseras.

Rättigheter till egen personlig information

Du har följande rättigheter till din personliga information:

 • Rätten att begära en kopia av den personliga information som Fibo har om dig.
 • Rätt att be Fibo att korrigera personlig information om den är felaktig eller inaktuell.
 • Rätten att begära att personlig information raderas när det inte längre är nödvändigt för Fibo att lagra sådan information.
 • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Antag till exempel att du har gått med på att ta emot digital marknadsföringskommunikation.
 • Om du vill återkalla detta samtycke kan du använda länken för att hantera de prenumerationer som ingår i kommunikationen. Observera att du fortfarande kan få administrativ kommunikation, såsom orderbekräftelser, prislistor, produktnyheter och annan viktig information relaterad till kundrelationen, från Fibo.
 • Rätten att begära att Fibo förser dig med din personliga information och om möjligt vidarebefordra denna information direkt (i ett överförbart format) till en annan personuppgiftsansvarig när behandlingen är samtycke- eller avtalsbaserad.
 • Rätten att begära att ytterligare databehandling begränsas om en tvist har uppstått angående riktigheten eller behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten att motsätta sig behandlingen av personuppgifter om behandlingen baseras på legitimt intresse och / eller direkt marknadsföring.

Alla frågor om integritetsrättigheter ska skickas till privacy@fibosystem.com.

Användningen av kakor och kakor

Vi använder kakor och webbplatser för att samla in information när du navigerar på företagets webbplatser (information om webbsidor). Denna information inkluderar standardinformation från din webbläsare, såsom webbläsartyp och webbläsarspråk, IP-adress (Internetprotokoll) och de åtgärder du utför på företagets webbsidor, till exempel de webbsidor du visar och de länkar du klickar på. Informationen används för att göra webbsidorna mer effektiva och förse webbplatsens ägare med affärs- och marknadsföringsinformation. Vi samlar också in information om operativsystemet, referenssidan, sökvägen genom webbplatsen, ISP-domän etc. Syftet är att förstå hur besökare använder en webbplats. Cookies och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy webbplatsen efter dina personliga behov samt att upptäcka och förhindra säkerhetshot och missbruk. Om cookies och cookies används ensamma identifierar de dig inte personligen.

Dela vi din information med någon?

Vi delar inte, säljer, hyr eller utbyter din information med tredje part utan ditt samtycke.

Om det krävs enligt lag:

Vi publicerar din personliga information om det krävs enligt lag, eller om vi som företag rimligen anser att denna publikation är nödvändig för att skydda företagets rättigheter och / eller för att följa anspråk i samband med en rättegång eller domstolsbeslut. Vi kommer dock att göra vad vi kan för att säkerställa att våra integritetsrättigheter fortfarande skyddas.

Användning av underleverantörer (databehandlare och underbehandlare)

Vi kan använda underleverantörer för att behandla personuppgifter för våra räkning. I så fall är vi ansvariga för att de förbinder sig att följa denna sekretesspolicy och tillämpliga sekretesslagar genom att underteckna ett databehandlingsavtal. Om underleverantören behandlar personuppgifter utanför EU / EES-området måste sådan behandling överensstämma med ramverket EU-US Privacy Shield, EU: s standardavtalsvillkor för överföring till tredjeländer eller annan specifik rättslig grund för överföring av personuppgifter till ett tredjeland.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Fibo förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy. Den aktuella versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på våra webbsidor. Vi uppmuntrar dig att kontrollera integritetspolicyn då och då för att se till att du är nöjd med alla ändringar. Om vi ​​gör ändringar som väsentligt ändrar din integritetspraxis kommer vi att meddela dig via e-post eller genom att publicera ett meddelande på våra webbsidor innan ändringen träder i kraft.

Rätten att registrera ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss i första hand privacy@fibosystem.com.

Om du fortfarande är missnöjd har du rätt att kontakta de nationella tillsynsmyndigheterna direkt för ett beslut.