white-line

Montera invändig hörnlist

line-new

Montera hörnlist

Att montera våra skivor och hörnlister är väldigt enkelt. Om du inte vill göra det själv kan du ta hjälp av din hantverkare. Är de inte redan certifierade Fibo - hantverkare kan du be dem att läsa instruktionerna nedan.

1. Montering av sockellist

Montera sockellisten minst 60 mm från golvet. Placera Fibo Seal på baksidan av listen nedanför skruvhålen och montera listen vågrätt. Använd ett vattenpass eller laserpass för att säkerställa att profilen sätts vågrätt.

3A_To-Delt_Hjørneprofil_Lavoppløst

2. Anpassa sockellist

Basprofilerna monteras antingen kapade 45 grader eller placerade mot varandra. För att undvika punktering av golvmembranet, kapas änden som illustrerat på bilden. Listen fästs på skivan ca 5mm över ryggen på sockellisten.
To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Sokkelprofil_Montering-7

3. Montera invändig hörnlist

Börja alltid installationen i ett hörn och montera från vänster till höger. Skruva fast den invändiga hörnlisten på båda sidor om hörnet.

2

4. Fogning av hörn

Fyll tomrummet i hörnet med tätningsmedel innan du monterar skivorna.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Sokkelprofil_Montering-9

5. Första skivan

Se till att första skivan sätts i lod. Är skivan för hög kapar du den på ovansidan mot tak. Testmontera utan fogmassa. Rengör skivans alla kanter. Lämna minst 5 mm rörelsefog upp mot tak.

3

6. Lägg på fogmassa

Lägg på fogmassa på den sågade ytan mot hörnlisten. I våtzon 1 skall även fogmassa appliceras på nederkant av skivan. Använd Fibo Seal och jämna ut med Fibos fogkloss.

4

7. Skruva fast skivan

Skruva med Fibos monteringsskruv med skruvavståndet 200 mm i det färdigfrästa spåret.Den nedersta skruven får inte sitta mer än 20 mm från skivans nederkant.

5

8.  Rengör och foga nästa skiva

Rengör nästa skiva. Applicera rikligt med Fibo Seal i fogen på nästa skiva innan den klickas på plats.

6

9.  Tillsätt fogmassa

Använd generöst med fogmassa. Det ska tränga ut fogmassa längs hela skarven när panelerna klickas samman. Använd Fibo Seal och jämna ut med Fibos fogkloss. Torka bort eventuell kvarvarande fog med Fibo Wipes.

6_To-Delt_Hjørneprofil_Lavoppløst

10.  Montera sista skivan

Mät noggrant innan den sista skivan monteras mot högerhörnet. Kapa och testmontera innan Fibo Seal appliceras.

3

11.  Vinkla in sista skivan

Vinkla sedan panelen från vänster och klicka på den på plats på högra sidan.

9 (1)

12.  Foga hörn, invändig list

Om det finns ett mellanrum mellan skivan och insidan av listen efter att panelen klickats på plats, måste den fyllas med tätningsmedel. Applicera 5 mm tjock Fibo Seal från botten till toppen på båda skivor som utgör hörnet. Cirka 4 - 5 mm från hörnet. Efter den andra delen av skivan är monterad kan täcklisten monteras. Den ska skjutas in i den inre listen med bottendelen först. Använd försiktigt en slagkloss för att hålla den på plats om det är svårt att få den på plats.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Montering-3

13.  Montera täckskiva

Fibo Seal ska tränga ut längs hela listen på bägge sidor. Överflödig Fibo Seal tas bort med Fibo Clean, Fibos fogkloss och Fibo Wipes.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Montering-4

14. Montera synlig hörndel

Fogmassan måste täcka hela listen. Överflödig fogmassa rengörs med Fibo Clean, fogkloss och Fibo Wipes. Den synliga delen av den 2-delade hörnlisten måste följa skivans höjd. så att öppningen för fogmassan i sockelprofilen får samma höjd runt hela hörnet.

To-delt_Innvendig_Hjoernelist_Sokkelprofil_Montering-11

15. Foga sockel

Applicera Fibo Seal som bilden visar. OBS! För att monteringen ska vara godkänd och garanti ska gälla måste godkänd fogmassa användas.

12_Sokkelprofil_Vaatsome_Fuge-3

16. Rörgenomföring

Borra ett hål som har 5 mm större diameter än röret. Rengör de sågade ytorna och applicera Fibo Seal runt kanten på hålet.

9e-bilden (1)