white-line

Montera invändig hörnlist

line

Montera hörnlist

Att montera våra skivor och hörnlister är väldigt enkelt. Om du inte vill göra det själv kan du ta hjälp av din hantverkare Är de inte redan certifierade Fibo - hantverkare kan du be dem att läsa instruktionerna nedan.

1. Montering av sockellist

 • 1 Montera sockellisten minst 60 mm från golvet.
 • 2 Placera Fibo Seal på baksidan av listen nedanför skruvhålen och montera listen vågrätt.
 • 3 Använd ett vattenpass eller laserpass för att säkerställa att profilen sätts vågrätt.
1a-bilden-kopia

2. Montering med 2-delad invändig list

 • 1 Börja alltid installationen i ett hörn och montera från vänster till höger.
 • 2 Skruva fast den invändiga hörnlisten på båda sidor om hörnet.
2

3. Första skivan

 • 1 Se till att första skivan sätts i lod.
 • 2 Är skivan för hög kapar du den på ovansidan mot tak.
 • 3 Testmontera utan fogmassa.
 • 4 Rengör skivans alla kanter.
 • 5 Lämna minst 5 mm rörelsefog upp mot tak.
3

4. Lägg på fogmassa

 • 1 Lägg på fogmassa på den sågade ytan mot hörnlisten.
 • 2 I våtzon 1 skall även fogmassa appliceras på nederkant av skivan.
 • 3 Använd Fibo Seal och jämna ut med Fibos fogkloss.
5e-bilden (1)

5. Skruva fast skivan

 • 1 Skruva med Fibos monteringskruv med skruvavståndet 200 mm i det färdigfrästa spåret.
 • 2 Den nedersta skruven får inte sitta mer än 20 mm från skivans nederkant.
6e-bilden

6. Rengör och foga nästa skiva

 • 1 Rengör nästa skiva.
 • 2 Applicera rikligt med Fibo Seal i fogen på nästa skiva innan den klickas på plats.
7e-bilden

7. Fogmassa

 • 1 Använd generöst med fogmassa.
 • 2 Det ska tränga ut fogmassa längs hela skarven när panelerna klickas samman.
 • 3 Använd Fibo Seal och jämna ut med Fibos fogkloss.
 • 4 Torka bort eventuell kvarvarande fog med Fibo Wipes.
8e-bilden

8. Montera sista skivan

 • 1 Mät noggrant innan den sista skivan monteras mot högerhörnet.
 • 2 Kapa och testmontera innan Fibo Seal appliceras.
8

9. Foga hörn, invändig list

 • 1 Fyll springan mellan skiva och hörnlist med Fibo Seal efter att skivan har klickats på plats.
 • 2 Montera första skivan på nästa vägg på samma sätt som (c. Lägg sedan ungefär 5 mm tjock Fibo Seal på sidorna av de båda skivorna som möts i hörnet.
 • 3 Efter den andra skivan är monterad kan täckprofilen till hörnet monteras.
 • 4 Skjut in i den yttre profilen med den nedre delen först. Använda den kraft som krävs för att få den på plats.
11

10. Montera täckskiva

 • 1 Fibo Seal ska tränga ut längs hela listen på bägge sidor.
 • 2 Överflödig Fibo Seal tas bort med Fibo Clean, Fibos fogkloss och Fibo Wipes.
12

11. Foga sockel

 • 1 Applicera Fibo Seal som bilden visar. OBS! För att monteringen ska vara godkänd och garanti ska gälla måste godkänd fogmassa användas.
2-delt-innvendig-hj-pkt-l

12. Rörgenomföring

 • 1 Borra ett hål som har 5 mm större diameter än röret.
 • 2 Rengör de sågade ytorna och applicera Fibo Seal runt kanten på hålet.
9e-bilden (1)
small-line-white

Design & Inspiration

se våra kollektioner

small-line-white

Hjälp att komma igång?

följ vår monteringsguide

small-line-white

Utforska Fibo Explorer

designa själv