white-line

Monteringsinstruktioner

line

Montera Fibo väggskivor

Att montera våra väggskivor är väldigt enkelt. Om du inte vill göra det själv kan du ta hjälp av din hantverkare. Är de inte redan certifierade Fibo - hantverkare kan du be dem att läsa instruktionerna nedan. Alla hantverkare klarar av det!

1. Montera sockelprofil

 • 1 Börja med att justera längden på skivorna mot taket.
 • 2 Använd alltid en sockelprofil för att kraven för våtrum skall uppfyllas.
 • 3 Applicera fogmassa på väggen bakom sockellisten innan den monteras.
 • 4 Montera sockellisten vågrätt innan skivan sätts på plats. Skivkanten skall vila ned mot sockellisten.
 • 5 Applicera fogmassa mellan skivan och sockellist och ta bort överflödig fogmassa med Fibos fogkloss.
 • 6 Vid montering ovanför klinkerkant ska godkänd fogmassa påföras mellan klinkerkanten och sockellisten.
 • 7 Avståndet från golv till sockelprofil skall vara minst 60 mm
1a-bilden-kopia

2. Påbörja montering

 • 1 Börja monteringen med att passa in slutskivan ovanför en dörröppning.
 • 2 För att det ska passa skär du till de båda hörnskivorna på väggen där dörren sitter.
 • 3 Sätt hörnlisten på plats innan du viker in skivan. Skivorna har droppnäsa i båda ändarna och kan monteras med sponten både åt höger eller vänster.
2-

3. Skiva och hörnlist monteras

 • 1 Skivan ska fästas i lod. Justera skivornas längd mot taket.
 • 2 Lämna ca 5 mm mellan skivkanten och taket, spalten kommer att täckas av taklisten.
 • 3 Håll hörnlisten på plats och mät från profilens botten till nästa skiva.
 • 4 Fäst skivan med skruvar (täcks sedan av taklisten).
 • 5 Applicera Fibo Seal och montera sedan hörnlisten och skruva fast (600 mm mellan skruvarna).
3-e-bilden

4. Nästa skiva

 • 1 Nästa skiva sätts på plats enligt bilden och fästes upptill på samma sätt som första skivan.
4e-bilden

5. Fogmassa

 • 1 Sätt på Fibo Seal i hörnlist och på kanten på skivan som ska fästas mot hörnet.
 • 2 I duschutrymme (våtzon 1) skall även fogmassa appliceras på nederkant på skivan.
 • 3 Använd riklig mängd.
 • 4 Jämna ut med Fibos fogkloss.
5e-bilden

6. Skruva fast skivan

 • 1 Skruva med Fibos monteringskruv med skruvavståndet 200 mm i det färdigfrästa spåret.
 • 2 Den nedersta skruven får inte sitta mer än 20 mm från skivans nederkant.
6e-bilden

7. Gör rent kant och foga

 • 1 Gör rent kanterna innan du applicerar Fibo Seal.
 • 2 Du lägger enklast på fogmassan genom att snedställa nästa skiva in mot väggen och lägga på fogmassa innan skivan viks in.
 • 3 Alla sågade ytor och underkanter på skivorna ska smörjas med Fibo Seal.
 • 4 Lägg på så mycket att den tränger ut längs hela fogens längd när skivan sätts på plats.
7e-bilden

8. Foga och rengöra med Fibo Seal

 • 1 Alla sågade ytor och underkanter på skivorna skall smörjas med fogmassa.
 • 2 Applicera så mycket fogmassa att den tränger ut längs hela fogens längd när skivan monteras på plats.
 • 3 Ta bort överflödig fogmassa genom att spraya på fogmassan med Fibo Clean och skrapa rent med Fibos fogkloss.
 • 4 Torka efter med Fibo Wipes.
8e-bilden

9. Håltagning för rör

 • 1 Borra ett hål som har 5 mm större diameter än röret.
 • 2 Rengör de sågade ytorna och applicera Fibo Seal runt kanten på hålet.
9e-bilden

10. Avsluta över dörren

 • 1 Skivan på väggen med dörröppning skärs till vid hörnprofilerna så att den sista skivan kan placeras symmetriskt ovanför dörren.
 • 2 Den sista skivan fasas längst ena kanten så att fogen blir snygg.
 • 3 Skruva sedan skivan upptill och nedtill så att skruvarna täcks av taklist och dörrfoder.
10-bilden
small-line-white

Design & Inspiration

se våra kollektioner

small-line-white

Hjälp att komma igång?

följ vår monteringsguide

small-line-white

Utforska Fibo Explorer

designa själv