white-line

Monteringsfilmer väggpanel

line-new

Så här monterar du

Fibo är en ledande leverantör av vattentäta väggsystem av hög kvalitet. Våra väggpaneler är kostnadseffektiva, enkla att installera och lätta att hålla rena. De är självklart godkända enligt Wet norm och har en fullständig 15 års garanti.

1. Sockellist

 • 1 Mät så att avståndet mellan golv och underkant är minst 60mm. Tätskikt eller matta måste gå upp minst 150mm upp på väggen.
 • 2 Applicera fogmassa på listen. Rengör listen med “Fibo Clean“ innan. Lägg fogmassan längs hela listen.Skruva fast listen i de förborrade hålen. Viktigt att listen hamnar vågrätt. Ta gärna hjälp av ett laserpass.
 • 3 Skruva fast listen i de förborrade hålen. Viktigt att listen hamnar vågrätt. Ta gärna hjälp av ett laserpass.

2. Invändig tvådelad hörnlist

 • 1 Sätt den tvådelade hörnlisten på sockellisten. Skruva fast i de förborrade hålen. Börja alltid monteringen från vänster till höger.
 • 2 Första skivan ska alltid vara i lod. Kapa skivan på sidan mot listen för att anpassa skivan för väggen. Höjden på skivan justeras upptill.
 • 3 Rengör med “Fibo Clean“ och lägg på “Fibo Seal“ fogmassa.
 • 4 Sätt listen på plats. Ta gärna hjälp av en slagkloss. Ta bort överflödig fogmassa med “Fibo Fogkloss“.
 • 5 Rengör med “Fibo Wipes“. Stryk in fogmassan under listen.

3. Skivmontering från hörnlist

 • 1 Börja alltid monteringen från vänster till höger. Fäst skivan i det dolda spåret med 200mm skruvavstånd. Skivan ska vila mot klacken på listen. Viktigt att avståndet mellan skivan och sockellisten är optimal.
 • 2 Den nedersta skruven måste fästas genom sockelprofilen, men inte mer än 20mm från skivans nederkant.
 • 3 Foga med “Fibo Seal“ och fortsätt monteringen på samma sätt.

4. Fogning av skiva och sågade ytor

 • 1 Se till att skivan är ren när du ska foga. Lägg på tillräckligt med fogmassa och klicka på plats. Fogmassan ska tränga ut längs med hela skivan.
 • 2 Rengör genom att spraya med “Fibo Clean” över fogmassan. Avlägsna överbliven fogmassa med “Fibo Fogkloss”.
 • 3 Arbeta upp skum och torka rent med “Fibo Wipes“.
 • 4 Rengör skivans kant med “Fibo Wipes”. Lägg på tillräckligt med “Fibo Seal“ fogmassa i våtzon 1. Dra ut med “Fibo Fogkloss“. Även skivans underkant ska fogas med “Fibo Seal“ i våtzon 1 på samma sätt. Låt torka innan montering.

5. Utvändig hörnlist

 • 1 Mät sista skivan mot hörn och kapa till.
 • 2 Foga i spåret på hörnlisten samt på skivans kant som ska monteras i hörnlisten.
 • 3 Sätt listen på plats på skivan. Klicka list och skiva på plats och skruva fast. Foga in i listen innan skivan sätts på plats.
 • 4 Tryck in skivan i nästkommande vägg.

6. Slutfogning sockelprofil

 • 1 När ni monterat alla skivor, lägg “Fibo Seal“ fogmassa i sockelprofilen.
 • 2 Rengör genom att spraya med “Fibo Clean” över fogmassan. Avlägsna överbliven fogmassa med “Fibo Fogkloss”.

7. Plywood-underlag

 • 1 Mät ut så att skivan hamnar i lod. Mät hela väggens längd så att resultatet blir jämt och snyggt.
 • 2 Börja alltid monteringen från vänster till höger. Fäst skivan i det dolda spåret med 200mm skruvavstånd. Skivan ska vila mot klacken på listen. Viktigt att avståndet mellan skivan och sockellisten är optimal.
 • 3 Den nedersta skruven måste fästas genom sockelprofilen, men inte mer än 20mm från skivans nederkant.
 • 4 Foga med “Fibo Seal“. Glöm inte att det ska tränga ut fogmassa längs hela skivans längd.
 • 5 Rengör med “Fibo Clean“ och stryk bort fogmassan med “Fibo Fogkloss“.
 • 6 Torka rent med “Fibo Wipes“.

8. Rörgenomföring avloppsrör

 • 1 Borra ett hål där röret ska vara. Hålet ska borras 5mm större än röret.
 • 2 Foga insidan av hålet med “Fibo Seal“.
 • 3 Spraya med “Fibo Clean“ ovanför fogmassan.
 • 4 Dra ut med “Fibo Fogkloss“.

9. Rörgenomföring PEX-slang

 • 1 Borra ett hål där röret ska vara. Hålet ska borras 5mm större än röret.
 • 2 Torka rent med “Fibo Wipes“ runt hålet.
 • 3 Foga runt det borrade hålet med “Fibo Seal“.
 • 4 Trä manschetten över röret och tryck till över fogmassan.

10. Rörgenomföring kopparrör

 • 1 Borra ett hål där röret ska vara. Hålet ska borras 5mm större än röret.
 • 2 Torka rent med "Fibo Wipes" runt hålet.
 • 3 Foga insidan av hålet med “Fibo Seal“.
 • 4 Spraya med “Fibo Clean“ ovanför fogmassan.
 • 5 Dra ut med “Fibo Fogkloss“.

11. Rörgenomföring rör i rörbox

 • 1 Borra ett hål där röret ska vara. Hålet ska borras 5mm större än röret.
 • 2 Torka rent med “Fibo Wipes“ runt hålet.
 • 3 Foga runt det borrade hålet på skivan med “Fibo Seal“.
 • 4 Trä manschetten över röret och tryck till över fogmassan. Säkra genom att dra ut fogmassan över manschetten.

12. Infästning upphängning

 • 1 Börja med att borra ett 5mm djupt hål i samma diameter som skruven.
 • 2 Fyll de borrade hålen med “Fibo Seal“.
 • 3 Skruva fast upphängningen med VVS-skruv.