2-delad skarvprofil

2-delad skarvprofil användas vid väggar högre än 2,5 m eller väggar längre än 10 meter.

Färg: Aluminium
Bruttomått: 2400 mm
Artikelnummer: 102283-E