Profiler skapar ett ramverk för att säkerstella enkel montering av Fibo väggsystem

Utvändig hörnprofil – vid övergång vägg till vägg, utvändigt hörn i 135 grader.

Färg: Aluminium
Bruttomått: 3000 mm
Artikelnummer: 163966-E