Profiler skapar ett ramverk för att säkerstella enkel montering av Fibo väggsystem

Utvändig hörnprofil II – vid övergång vägg till vägg, utvändigt hörn.

Färg: Aluminium
Bruttomått: 3000 mm
Artikelnummer: 163805