Tips & Trick: Slagkloss

Fibo Tapping Tool används som slagkloss vid montering av tvådelade hörnprofiler.


Klossens kortsida är rundad och anpassad till profilens radie, vilket förenklar monteringen och minskar risken för repor i dekorer såsom Dark Anthracite.