Nya SINTEF-beräkningar av brandrisk och ljudnivå

Reviderad dokumentation och en separat produktmanual på fibo.se sätter gipsväggens brandegenskaper i samband med brandmotståndsvärdena.


Det här är helt nya beräkningar som inte finns i SINTEF Byggdetaljer än. Betoning har också lagts på att skilja mellan vilken typ av gips som används, eftersom det finns så många olika kvaliteter på marknaden, säger produktutvecklingschef Elise Almås i Fibo.

De nya beräkningarna av brandrisk och ljudnivå avser Fibo väggskivor på väggar med enkla eller dubbla massivträreglar.

Vi har dessutom sammanställt en egen produkthandbok som ger vägledning i mer tekniska frågor som inte behandlas i våra normala monteringsanvisningar, såsom montering i källare och hur man bäst utformar den bakomliggande väggen för Fibo väggskivor och klinkersockel, säger Elise.

Klicka här för att se produktmanualen.