Tips & trick: En perfekt start!

För en perfekt start är det viktigt att väggskivorna är i våg när de klickas fast.


Börja med den första hörnprofilen och väggskivan. Se till att väggskivan är i våg innan du mäter den första väggskivan i över- och nederkant (kom ihåg att mäta in i profilen till och med den första regeln), och kapa väggskivan i överkanten så att eventuell uppflisning i skivans nederkant undviks.

Vi rekommenderar också provmontering innan tätningsmassa appliceras.