Finns det några bra alternativ till kakel?

Kakel används ofta i samband med stora byggprojekt, men för dig som vill bygga till ett rimligt pris och önskar en långvarig lösning med små underhållsbehov är väggskivor ett bra alternativ.


Vi väljer ofta det vi upplever som tryggt och välbekant. Nya alternativ ställs därför sällan mot etablerade och trygga standarder. Detta medför ofta att fullgoda alternativ inte jämförs med traditionella lösningar på ett objektivt sätt.

Fibo väggskivor är ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ till kakel. Därför väljer allt fler att använda väggskivor i våtrum i både privatbostäder och stora byggprojekt. Väggskivorna finns dessutom med ett stort sortiment dekorer och stilar för alla smaker och projekttyper.

Snabb montering håller kostnaderna nere

4001 Terazzo White M71

Kakel är tidskrävande. I stora byggprojekt kan detta utgöra en utmaning och bidra till att entreprenören överskrider både tidsplan och budget. Det går upp till fem gånger snabbare att montera väggskivor än att sätta kakel. Detta beror till stor del på att väggskivorna enkelt monteras på väggen utan behov av limning eller fogning.

Snabbare montering bidrar till att den totala byggkostnaden hålls nere; speciellt minskar arbetskostnaderna betydligt. Även väggskivornas lägre vikt jämfört med kakel bidrar till lägre kostnader tack vare minskade transportkostnader. Alla dessa faktorer gör att du kan minska byggkostnaderna med upp till 50 % genom att välja väggskivor istället för kakel.

Tidsbesparande montering säkerställer ett högt arbetstempo och en effektiv byggprocess. De låga kostnaderna gör att väggskivor har blivit ett populärt alternativ till kakel.

Lång livslängd och låga underhållskostnader

En fogad kakelvägg absorberar vatten, och är i sig själv inte vattentät. Därför krävs dokumenterad applicering av fuktspärr för förebyggande av läckage. Detta eliminerar emellertid inte helt risken för att en dold vattenskada kan uppstå bakom kaklet.

Med fuktspärren på väggskivans framsida syns en eventuell vattenskada genast, och du behöver aldrig oroa dig för dolda vattenskador bakom kaklet. Det är dessutom enkelt att vid behov byta ut en enskild väggskiva, utan att hela underlaget behöver bytas. Fuktspärren på väggskivans framsida säkerställer fullständig vattenbeständighet.

Genom att väggskivorna inte har några fogar är de också enklare att rengöra än kakel. Väggsystemet är certifierat enligt Boverkets Byggregler och har 15 års garanti. Ytans egenskaper i kombination med enkelt underhåll gör att väggskivorna kan bibehålla sitt vackra utseende även långt efter garantiperioden. Tack vare dessa fördelar är väggskivor ett utmärkt alternativ i byggnader med höga hygienkrav såsom skolor, vårdinstitutioner och liknande.

Läs mer om varför väggskivor har blivit förstahandsvalet i många sjukhus och offentliga anläggningar.

Ett hållbart alternativ

Väggskivor är ett bra och hållbart alternativ för både entreprenörer och slutanvändare.

Olive Green Hexagon M71

Fibo väggskivor tillverkas av certifierat och återvunnet trä och har en egen EPD (Environmental Product Declaration). De ger extra poäng för byggprojekt som ska certifieras enligt BREEAM-NOR:s miljöcertifiering.

Läs mer om varför väggskivor har blivit ett naturligt val i allt fler vårdinstitutioner tack vare väggskivornas hygieniska ytor.

ETT ALTERNATIV MED MÅNGA VALMÖJLIGHETER

Black Marble

Väggskivor är med andra ord ett bra alternativ för alla som vill bygga till ett rimligt pris och önskar en enkel, långvarig lösning med små underhållsbehov.

Om du vill ha mer inspiration eller läsa mer om fördelarna hos våra väggsystem kan du hämta vår senaste broschyr genom att klicka på bilden nedan.