Slipp förseningar i projektet med Fibo väggskivor

Visste du att antalet arbetstimmar i byggprojekt där väggskivor används istället för kakel kan minskas med upp till 65 %? Välj en kvalitetsprodukt som enkelt kan monteras direkt på reglar eller konstruktionsplywood.


Fibo väggsystem ger en rad fördelar jämfört med traditionella material

Om du väljer väggskivor i ditt nästa byggprojekt får du exempelvis:

  • enkel montering med minimalt underarbete
  • enkel material- och avfallshantering
  • mindre risk för förseningar
  • lång livslängd och låga underhållskostnader
  • ett stort sortiment av färger och stilar

Väggskivor – den tidseffektiva utmanaren till kakel

Smarta monteringslösningar kan ge stora kostnadsbesparingar tack vare väsentligt mindre behov av grundarbete. Dessutom elimineras alla tork- och väntetider.

Snabbare montering är grundläggande för lägre byggkostnader. Vid användning av väggskivor i våtrum kan projektkostnaderna minskas betydligt genom att bland annat enkel materialhantering och mindre avfall bidrar till färre arbetstimmar. 

Tidsbesparande montering säkerställer ett högt arbetstempo och en effektiv byggprocess. Detta minimerar i sin tur risken för förseningar, speciellt i stora byggprojekt. Alla dessa faktorer gör att du kan minska byggkostnaderna med upp till 50 % genom att välja väggskivor istället för kakel.

En kostnadseffektiv kvalitetsprodukt

Att använda väggskivor betyder inte att du offrar kvalitet eller valfrihet. Väggskivor har lika hög kvalitet som kakel. Kostnadsminskningen är därför inte resultatet av lägre produktkvalitet, utan av snabb montering och lägre materialkostnad.

Utöver hög kvalitet är väggskivorna vattenbeständiga och klarar kraven enligt Boverkets Byggregler. Väggskivorna har dessutom litet underhållsbehov och lång livslängd. Fibo väggskivor ger med andra ord inte bara en hög produktkvalitet; byggprojekten blir dessutom effektiva tack vare enkel och tidsbesparande montering och därmed lägre kostnader.

Klara och tydliga instruktioner

Dina leverantörer ansvarar för att hålla sina leveranstider och därmed bidra till ett högt arbetstempo i byggprojektet. Leverantören kan göra detta genom att bland annat tillhandahålla klara och tydliga arbetsinstruktioner.

Som leverantör av väggskivor till våtrum är vi medvetna om detta ansvar.

Vi tillhandahåller därför alltid tydliga instruktioner och gör allt vi kan för att säkerställa en smidig och friktionsfri projektprocess.

Minimerar risken för överskriden budget

Tack vare snabb montering av väggsystemet kan tidsanvändning och resurser lättare planeras. Detta resulterar i mer förutsägbara projekt och bidrar till att budgeten kan hållas.

Väggskivor kan med andra ord bidra till mindre förseningar i byggprojektet, plus mindre huvudvärk för dig som ansvarar för projektets framåtskridande.