Vattenbeständigt väggsystem producerat i en miljö utformad för kvalitet

Med en automatiserad och digitaliserad produktionslinje, eget klimatlaboratorium och full spårbarhet från råvara till färdig produkt är Fibo väggsystem byggt för lång livslängd.


Fibos fullständigt vattentäta väggsystem består av väggskivor som monteras direkt på reglar eller konstruktionsplywood och klickas ihop. Våra profiler och tillbehör gör monteringen enkel.

Väggsystemet produceras vid Fibos moderna, energisnåla anläggning i Lyngdal som under de senaste åren har byggts ut och moderniserats väsentligt med automatiserade och digitaliserade produktionslinjer.

För högsta kvalitet krävs bland annat goda rutiner, frekventa manuella och automatiska kontroller och full spårbarhet. Kontinuerlig förbättring och effektiv drift har resulterat i att företaget inte mindre än tre gånger har erhållit utmärkelsen som Norges ledande Lean-verksamhet.

Laserkontroll i tre steg

Väggskivorna består av en kärna av certifierat trä. Varje leverans undersöks med hjälp av verktyg som är specialutvecklade för att upptäcka brister och fel, varefter alla värden lagras i en databas.

Vi testar även väggskivorna i vårt eget klimatlaboratorium i syfte att optimera både råvarorna och produktionsprocessen. Vi undersöker väggskivans egenskaper och hur den beter sig när den utsätts för olika temperaturer och luftfuktighetsnivåer.

Med automatiserade tillverkningsrutiner och konstant övervakning limmas träkärnan samman med ett högtryckslaminat, som fungerar som väggskivans fuktspärr. Med laserkontroll i tre steg kontrolleras färg, reflektion och ytjämnhet innan varje väggskiva får sin unika QR-kod med lagring av alla värden.

Dubbelkontroll av unikt låssystem

De väggskivor som inte blir godkända registreras som avvikelse. En unik QR-kod säkerställer att värdena kan spåras tillbaka till råvaran och jämföras med de initiala inspektionerna.

Godkända väggskivor förses med Fibos unika Aqualock-system i en specialutvecklad produktionslinje. Klicklåssystemet kontrolleras både manuellt och digitalt innan väggskivornas mönster fräses med verktyg som är specialutvecklade för Fibos breda urval av dekorer.

Monteringsinstruktioner för maximal kvalitet

De färdiga väggskivorna emballeras noggrant så att de skyddas mot skador vid förvaring och transport, och smidigt och säkert kan packas upp före montering. I väntan på transport förvaras de i ett kontrollerat och reglerat klimat innan de lastas manuellt och genomgår en slutlig visuell kontroll.

När väggskivorna lämnar fabriken bifogar vi instruktioner om hur kvaliteten ska bibehållas vid hantering och montering av väggskivorna. Vi rekommenderar att väggskivorna förvaras i originalemballaget och acklimatiseras i minst 72 timmar i rumstemperatur före montering. Vi ber också montören att göra en slutlig visuell kontroll av färg och ytskick så att väggskivorna ser ut exakt som när de lämnade fabriken.