“40%-branschen” måste minska sina utsläpp

När byggbranschen börjar ta klimatvänliga beslut kan vi göra de allra största klimatvinsterna.


Byggbranschen kallas ibland 40%-branschen, då den svarar för 40% av världens totala koldioxidutsläpp. Det finns med andra ord en enorm potential här. När byggbranschen börjar ta klimatvänliga beslut kan vi göra mycket betydande klimatvinster.

Medan den globala livsmedelsproduktionen är i fokus och flygtrafiken kritiseras hårt, har byggbranschen uppmärksammats väldigt lite trots att den svarar för 40% av världens koldioxidutsläpp (jämfört med 25% från livsmedelsproduktion och 3,5% från flygtrafik).

Både svenska byggmyndigheter och EU varslar emellertid nu om betydligt kraftfullare åtgärder för reducering av utsläppen från byggsektorn.

Med hjälp av en kombination av incitament och avgifter ska branschen motiveras att prioritera renovering framför nybyggnation när detta är möjligt. Dessutom skärps kraven på användning av mer klimatvänliga material. Detta område utgör en avsevärd potential då byggmaterialen svarar för 70–80% av branschens totala koldioxidutsläpp.

1412 Avalon Pine M6040

Fokus på hållbarhet

Fibo välkomnar den här utvecklingen. Fibos fullständigt vattenbeständiga väggsystem för badrum, kök och andra rum som måste tåla tuff användning består av väggskivor med en kärna av certifierat trä som klickas ihop och låses med Fibos Aqualock-system. Väggsystemet kan fås i många olika dekorer. Prislappen för ett normalt badrum är bara hälften jämfört med ett kaklat badrum.

Väggskivor med en kärna av certifierat trä

Fibo har under lång tid strävat efter att göra sina produkter mer hållbara. Produktionsanläggningen i Lyngdal i Norge har moderniserats och gjorts mer energieffektiv. Plasten i emballage har minskats, och allt spill utnyttjas till uppvärmning av egna och angränsande byggnader.

80% mindre materialanvändning – 40% lägre koldioxidutsläpp

Den allra största klimatvinsten återfinns emellertid i själva väggsystemet. I motsats till kakel som kräver ett specifikt fuktspärrsbehandlat underlag, har Fibos väggskivor fuktspärr på framsidan och monteras direkt på befintlig vägg eller regelverk. Detta minskar den totala materialåtgången för ett genomsnittligt badrum med upp till 80%.

Concept depicting the issue of carbon dioxide emissions and its impact on nature in the form of a pond in the shape of a co2 symbol located in a lush forest. 3d rendering.

Dessa värden härrör från en ny rapport framtagen av konsultföretaget Asplan Viak. I rapporten fastslås vidare att badrum byggda med Fibos produkter ger 40 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med ett kaklat genomsnittligt badrum, beroende på vilket land som avses. Beräkningarna inkluderar det totala koldioxidavtrycket från vagga till grav. Detta betyder att hela livscykeln från produktion, transport och installation till nedbrytning och återgång till naturens kretslopp inkluderas.

Vår bransch måste hjälpa till att minska de totala koldioxidutsläppen. Fibo är stolta över att kunna erbjuda ett alternativ som är minst lika robust, har en mängd spännande designmöjligheter, kostar betydligt mindre och ger en betydande och dokumenterad klimatvinst

Lars Kristiansen, Fibos marknadschef