Fibo blir kursplan i skolan

I takt med att byggbranschen utvecklas, ökar också behovet av snickare som har kunskap om innovativa material och nya tekniker. Nu blir användningen av Fibo väggskivor en del av kursplanen vid Finlands ledande yrkesutbildningsinstitution för hantverkare, Yrkesakademin i Österbotten (YA).


Skiftet mot moderna material och tekniker inom snickeri är inte bara en trend; det är ett svar på de växande kraven på hållbarhet, miljövänlighet och effektivitet i byggprojekt. Fibo väggskivor representerar denna förändring, och erbjuder en 100% vattentät kvalitetsprodukt med snabb och enkel installation, lång livslängd och låga underhållskostnader.

En framåtblickande skola

YA och Fibo har haft ett samarbete kring utbildning av hantverkare i över 10 år. Genom att integrera Fibo i utbildningen kan Finland leda vägen i att förbereda snickare som inte bara är skickliga, men även innovativa och redo att möta utmaningarna inom modern byggnation.

‘Nu har detta samarbete lyfts till en ny nivå, och Fibo har införlivats i läroplanen och blivit en del av kursplanen. I detta sammanhang har vi nyligen haft en delegation med både lärare och ledning inom hantverksämnen från YA på en veckolång studieresa till Fibos huvudkontor och fabrik i Lyngdal. Det blev några trevliga och lärorika dagar med utbildning och utbyte av kunskap och idéer åt båda hållen, säger Jan Klemets, Fibos landschef för Finland och Baltikum.

Det blev några trevliga och lärorika dagar med utbildning och utbyte av kunskap och idéer åt båda hållen.

säger Jan Klemets, Fibos landschef för Finland och Baltikum.

Viktigt med relevant utbildning för framtidens hantverkare

«Vi ser att Fibos väggsystem erbjuder en rad fördelar jämfört med mer traditionella alternativ som kakel. Fibo väggskivor kan innebära stora kostnadsbesparingar i byggprojekt eftersom behovet av grundarbete minskar avsevärt, dessutom finns det varken behov av torkning eller härdning.

Snabbare montering är viktigt för alla som vill hålla nere kostnaderna. Detta kan ofta spara ett projekt för stora summor, bland annat eftersom enkel materialhantering och mindre avfallssortering bidrar till att minska antalet arbetstimmar. Tidsbesparande montering säkerställer god framåtskridning och effektiviserar byggprojektet. Detta minimerar risken för förseningar, särskilt vid stora byggprojekt.

Alla dessa faktorer gör det naturligt att ha Fibo som en del av läroplanen när vi utbildar framtidens hantverkare,’ säger Charles Söderman, lektor vid YAs hantverksutbildning.”

Jan Klemets (venstre) och Charles Søderman (höger).