Fibo är både enklare och snabbare att montera än kakel. Det är dessutom mer prisvärt. Du kan antingen montera själv eller få hjälp av en hantverkare. Var noga och följ våra monteringsinstruktioner, ta bild som visar hur det är fogat och fyll i checklistan som del av dokumentationen. På det sättet får du ett fint resultat med 15 års garantitid. Är du osäker på hur du ska montera, ta kontakt med vårt kundcenter eller använd en hantverkare.