BREEAM-NOR

BREEAM-NOR är en norsk anpassning av det välrenommerade brittiska BREEAM-certifieringssystemet, som vägleder utvecklare och arkitekter att göra hållbara val och erkänner byggnadsägares miljöinsatser, mot en framtid med mer miljövänliga och energieffektiva byggnader.


I en tid där miljöfokus och hållbarhet är viktigare än någonsin spelar BREEAM-NOR en avgörande roll i att leda vägen mot grönare byggpraxis i Norge. BREEAM-NOR (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology – Norway) har snabbt blivit ett högt värderat verktyg för att bedöma och certifiera miljöprestandan hos byggnader och infrastrukturprojekt.

Heltäckande bedömning av hållbarhet

BREEAM-NOR ger en omfattande och djupgående bedömning av byggnadens miljömässiga hållbarhet. Genom en noggrann utvärdering av olika kategorier, såsom energi, materialanvändning, vattenförbrukning, inomhusmiljö, transporter och avfallshantering, identifierar BREEAM-NOR områden där miljöprestanda kan förbättras. Certifieringen främjar innovation och motiverar aktörer inom byggbranschen att söka de mest miljövänliga och resurseffektiva lösningarna.

Vägledning för hållbara val

En av de främsta fördelarna med BREEAM-NOR är att det fungerar som ett vägledningssystem och ger tydlig riktning om hur man skapar mer hållbara byggnader. Genom att främja energieffektivitet, användning av miljövänliga material och förbättrad avfallshantering hjälper BREEAM-NOR utvecklare och arkitekter att fatta klokare beslut som har en positiv påverkan på miljön.

Erkännande av miljöinsatser

Certifieringen är också ett erkännande av byggnadsägarnas och utvecklarnas miljöinsatser. Byggnader som är certifierade enligt BREEAM-NOR lockar uppmärksamhet från miljömedvetna hyresgäster och användare som värdesätter ett hållbart tillvägagångssätt. Detta kan leda till ökat fastighetsvärde och starkare konkurrenskraft på marknaden. BREEAM-NOR har redan gjort sitt avtryck på den norska byggindustrin, och med tiden kommer betydelsen av denna miljöcertifiering bara att öka. Med BREEAM-NOR som guide kan vi se fram emot en framtid där byggnader blir ännu mer miljövänliga, energieffektiva och hälsofrämjande. Det är en gemensam insats för att skapa en grönare och mer hållbar framtid för kommande generationer.