Klimatpåverkan

Klimatpåverkan kräver åtgärder. Genom ansvarsfulla metoder och hållbara åtgärder kan vi bekämpa klimatförändringarna och bevara jordens resurser för kommande generationer.


Minska klimatpåverkan med innovativa väggskivor

Klimatförändringar är en av de största utmaningarna världen står inför idag, och det är avgörande att hitta hållbara lösningar inom alla branscher. Fibo har tagit ett betydande steg mot att minska klimatpåverkan av badrumsrenovering genom att erbjuda en innovativ och miljövänlig lösning.

En minskning med 80 % av materialanvändning och 40 % av koldioxidutsläpp jämfört med kakel

Den största klimatfördelen ligger i själva väggsystemet. Eftersom det består av paneler med en främre membran som monteras direkt på stommens ram – till skillnad från kakel, som kräver ytterligare underlag och flera kompletterande produkter – är den totala materialanvändningen för ett genomsnittligt badrum upp till 80% mindre med Fibo.

Detta betonas i en ny rapport från konsultföretaget Asplan Viak. Rapporten dokumenterar vidare att badrum som byggts med Fibo också resulterar i över 40% lägre växthusgasutsläpp jämfört med genomsnittet för ett kaklat badrum, beroende på marknaden till vilken varorna transporteras. Vid beräkningarna beaktades den totala CO2-avtrycket från en “vagga-till-grav” perspektiv. Detta innebär att de tog hänsyn till produkternas totala CO2-avtryck, från produktion, transport och installation till när produkten bryts ned och återgår till naturen.

Minskning av miljöpåverkan och lång livslängd för klimatvänlig renovering

Fibo har också genomfört en hållbar strategi i andra aspekter av sin verksamhet. Det pågår en kontinuerlig ansträngning att förbättra produktionsprocesser för att ytterligare minska miljöpåverkan. Vi är också engagerade i att använda återvunna material och säkerställa ansvarsfull avfallshantering.

Fibos väggskivorhar visat sig vara en miljövänlig lösning för badrumsrenovering. Med betydande minskningar av materialanvändning och koldioxidutsläpp, samt en beräknad livslängd på 30 år, utgör de ett hållbart alternativ till traditionella kaklade badrum. Fibo fortsätter att vara en pionjär inom hållbara byggmaterial och leder vägen mot en mer klimatvänlig framtid.