AMOVEO, Australia

AMOVEO är ett konstruktions- och utvecklingsföretag som specialiserar sig på att leverera modulbaserade lösningar till den australiska byggbranschen.


”För några år sedan uppmärksammades jag på ett vattenbeständigt väggskivesystem kallat Fibo. Fibo väggskivor utvecklas och tillverkas i Norge där de i hög grad används som ett alternativ till kakel. Även om jag ursprungligen var skeptisk kändes konceptet med ett skivsystem bekant från min erfarenhet som snickare. Att arbeta med Fibos produkter passade mig väldigt bra – och jag blev verkligt imponerad av utformningen av klicklåsen med not och fjäder. Jag förstod snabbt väggskivornas fördelar i jämförelse med kakelsättning.

Med Fibo-skivor har vi betydligt mindre skador vid transport jämfört med kakel, som lätt knäcks eller spricker.

John Annear, registrerad byggare, Amoveo Pty Ltd, Australien

Då efterfrågan på nybyggnation växer i Australia växer också behovet av effektiva konstruktionsmetoder. Detta betyder att smarta produkter som Fibo kommer att utnyttjas allt mer; här liksom i andra delar av världen. Jag har tagit viktiga beslut utifrån denna förvissning, och vi jobbar hårt för att förverkliga detta. Jag anser att jag kan erbjuda mina kunder ett bättre resultat genom att utmana traditionella material och metoder och satsa på att ligga ett steg före de flesta andra i min bransch. ”

Kundomdöme

Färre steg krävs, vilket betyder att vi i vissa våtrum inte längre har behov av kakel. I ett byggprojekt kan vi montera, våtrumssäkra och slutföra ett helt våtrum med väggbeklädnad. Detta gör att vi kan förena två produktionsprocesser – som förbättrar produktiviteten ytterligare.

Tidigare förlorade jag mycket tid medan jag väntade på att fuktspärren skulle torka. Detta utgjorde en betydande produktionsrisk i perioder med hög luftfuktighet. Med Fibo slipper jag detta problem.

Montering av inventarier kan göras snabbt och enkelt utan förborrning vilket ger en stor produktivitetsvinst.
För de flesta infästningar är det inte nödvändigt att förstärka den bakomliggande väggen då Fibo-skivan utan problem tål upphängning av krokar, handduksstänger och toalettrullshållare. Därmed sparar vi också in material och minskar den totala vikten.

Kund

AMOVEO Pty Ltd, Australien
Modulproduktionen är sekvensbaserad, vilket innebär att en modul matas in i fabrikens ena ände i form av en stålram, och kommer ut i andra änden som ett färdigmonterat rum.