Flesberg barn- och ungdomsskola

4 september 2019 öppnades Flesberg kommuns nya lågstadieoch ungdomsskola av landshövding Valgerd Svarstad Haugland.


Fibo levererade mer än 1 700 kvadratmeter väggskivor i dekorerna Sunflower, Oslo, Titan och Aquamarine.

Fibo står för en säker lösning!

Backe Stor-Oslo

Fördelar

  • Trygg lösning
  • Snabb montering

Produkt/leverans

Totalt levererades cirka 1750 m2 väggskivor till projektet

  • Colour Collection – HG Sunflower
  • Colour Collection – HG Oslo
  • Legato – S Titan
  • Colour Collection – HG Aquamarine

Kund

Backe Stor-Oslo