Nock Massiva Trähus

På uppdrag av Förvaltnings AB Skräddaren har Nock Massiva Trähus byggt två flerbostadshus i massivträ i Vårgårda.


Fibo väggskivor tillverkas av PEFC-certifierat trä som säkerställer ett hållbart skogsbruk

Nock Massiva Trähus

Prefabricerade lösningar och massivträ gjorde byggprocessen skonsam för både närboende och naturen, och bidrog till mindre miljöpåverkan. Projektet färdigställdes 2019.

Alla badrummen i de 16 lägenheterna har Fibo väggsystem med de högblanka dekorerna Oslo och Morning.

Fördelar

  • Fibo väggskivor tillverkas av PEFC-certifierat trä som säkerställer ett hållbart skogsbruk
  • I vår egen EPD (Environmental Product Declaration) dokumenteras miljödata för både råvaror och tillverkning

Produkt/leverans

  • Colour Collection – 4060 HG Morning
  • Colour Collection – 4063 HG Oslo

Kund

Nock Massiva Trähus