Servicehus, Lørenskogs kommun

Byggnadsentreprenör Kjell Mork lägger stor vikt vid snabb montering och fullständig vattenbeständighet så att framtida fuktskador kan undvikas.


Byggnadsentreprenören garanterar att vid användning av Fibo väggskivor uppgår besparingen till mellan 50 000–100 000 kronor för ett genomsnittligt badrum.

Företaget använder huvudsakligen Fibo-produkter i badrum, men har också börjat använda väggskivor i tvättstugor och Fibo Kitchen Board i kök.

När såväl byggnadsentreprenör som kund sätter stort värde på totalekonomi och en snabb byggprocess i kombination med ett säkert och elegant badrum så är Fibo en enastående lösning för alla parter.

Vi sätter stort värde på snabb montering!

Byggnadsentreprenör Kjell Mork

Fördelar

  • Bra totalekonomi
  • Snabb byggprocess
  • Säker lösning

Kund

Dommersnes & Larsen AS