Sportellet i Holbæk Sportsby

Fibo Kitchen Board och våtrumsskivor valdes vid bygget av “Den nye Sportsby” i Holbæk i Danmark. Syftet med idrottsbyn var att professionella idrottare från hela landet skulle kunna tillbringa en tid här.


På kort tid uppfördes därför 38 lägenheter. Då framför allt ungdomar kommer att bo i byn under en kortare eller längre tid fokuserade man på ljusa och lätta material. Fibo väggskivor och våtrumsskivor valdes i kökszonerna och badrummen. Valet föll på en ljus, vit kökszon medan man gick in för en rå cementliknande design i badrummen.

Eftersom det främst är ungdomar som kommer att bo i sportstaden under en kortare eller längre tid, betonades ljusa och vänliga material.

Sportellet i Holbæk Sportsby

Hørlyck & Henriksen Entreprise A/S hade 20 veckor till förfogande för bygget. Byggnaden invigdes i enlighet med tidsplanen en kort tid före skolstart i mitten av augusti.

Snabb montering och enkel daglig rengöring var avgörande faktorer vid valet av väggbeklädnad, och vi är nöjda med att valet föll på Fibo.