Studentbostäder, Trondheim

Studentorganisationen i Trondheim bygger och driver bostäder åt stadens tusentals studenter.


Studenterna kan välja mellan allt från enrummare i kollektiv till fyrarumslägenheter, lantliga småhus eller flerbostadshus i massivträ.

Studentorganisationen har tre kriterier för köksväggskivor: Snabb montering, enkel rengöring och robusthet. Med många användare och hög omsättning av hyresgäster är kraven på slitstyrka extra höga; något som har fått driftavdelningen att anamma uttrycket ”studentgodkänt”, vilket betyder extra bra hållbarhet.

Studentorganisationen har tre kriterier för köksväggskivor: Snabb montering, enkel rengöring och robusthet


Med Fibo väggskivor får de denna kvalitet. Samtidig hålls kostnaderna nere, då monteringen kan göras av den snickare eller köksmontör som råkar finnas tillhands, utan att ytterligare fackfolk behöver inkallas.

Fördelar

  • Slitstyrka
  • Enkel rengöring
  • Snabb och enkel montering

Kund

Trondheim Studentbostäder