Svalbard Hotel The Vault

Svalbard Hotel The Vault är ett unikt hotell med 35 rum i Longyearbyen.


Hotellet stod färdigt 2018, och är som namnet antyder inspirerat av den globala fröbanken på Svalbard. På hotellet kan gästerna se bilder av valvet, få information om vilka frösorter som är lagrade där och var i världen de kommer från.

Entreprenören Consto Svalbard AS hade goda erfarenheter av Fibo väggskivor från tidigare projekt

Entreprenør Consto Svalbard AS

Entreprenören Consto Svalbard AS hade goda erfarenheter av Fibo väggskivor från tidigare projekt. Kort byggtid, säker och funktionell lösning och enkel rengöring gjorde att entreprenören ville använda Fibo även till hotellet, där dekoren Cracked Cement förstärker inspirationen från valvet i berget.

För projekt på Svalbard krävs god logistik och produkter med lång livslängd; något som Fibo kunde garantera.

Fördelar

  • Snabb montering
  • Enkel rengöring
  • Hög säkerhet och funktionalitet

Produkt/leverans

Totalt levererades cirka 800 m2 väggskivor till projektet

  • Colour Collection – HG Denver White
  • Marcato – S Cracked Cement

Kund

Entreprenør Consto Svalbard AS