Tanums Bostäder väljer Fibo till renovering av bad och kök i sina lägenheter.

Över hela Sverige finns det mängder av hyresrätter som förvaltas av kommunala bostadsbolag och privata fastighetsägare.

Behovet av underhåll i badrum och kök i dessa lägenheter är enormt stort. Läs hur Beijer i Tanumshede säljer Fibo och inspireras av hur ni också kan göra likadant med era lokala fastighetsägare.


Om du ansvarar för många lägenheter är våtrumsskivor från Fibo en smart lösning som garanterar snabbhet, och låga kostnader vid installation. Andra fördelar inkluderar effektivt underhåll, skydd mot skador och en förutsägbar underhållsekonomi.

Hur ska man underhålla och utveckla en stor portfölj av uthyrningslägenheter?

Uthyrare är väl medvetna om utmaningen att hålla lägenheterna uppdaterade och väl underhållna. Planerat underhåll är viktigt för att upprätthålla tillfredsställelse och hälsa bland hyresgästerna och är avgörande för värdet på fastighetsmassan. Samtidigt innebär underhållavbrott i hyresförhållandena och kan medföra stor osäkerhet relaterat till kostnader, process och tidsplan. Låt oss åka till Bohuslän för att se hur Tanums Bostäder har löst utmaningen.

Tanums områden. Bild från tanumsbostader.se

Tanums Bostäder visar vägen

Tanums Bostäder förvaltar 735 kommunalt ägda och administrerade lägenheter som behöver en uppfräschning av badrummen och delvis köken.

Vi har ansvar för att erbjuda hyresgästerna bra service och många har begränsade möjligheter att resa bort under längre perioder för att vi ska kunna genomföra underhållet. Tidsaspekten vid renovering och installation har därför varit viktiga kriterier vid valet här

säger Paul Dahlin förvaltare och ansvarig för projektet på Tanums Bostäder.

Lösningen utarbetades tillsammans med entreprenören KJ Bygg i samarbete med Beijer Byggmaterial som levererar våtrumsskivor och Kitchenboard. Efter en total bedömning valdes väggpaneler från Fibo som en lösning. Valet gjordes utifrån flera kriterier.

  • Snabb och effektiv installation
  • Hög slitstyrka
  • Hygieniskt och lätt att rengöra
  • Hållbarhet, garanti och framtida driftsekonomi
  • Bra uppföljning och leveranskapacitet från Beijer och Fibo

Under våren 2023 kommer totalt 200 badrum och cirka 50 kök att hittills ha renoverats, till hyresgästernas stora glädje. Designen är klassisk och lika för alla lägenheter. Valet föll därför på Denver White för både badrum och kök.

Samarbetet med Beijer Byggmaterial fungerar utmärkt. Andreas Andersson på Beijer Byggmaterial i Tanumshede lagerhåller produkterna och levererar till arbetsplatsen med kort varsel

säger entreprenören Joakim Borggren på KJ Bygg AB

“Fördelen med Fibo våtrumsskivor är att vi kan färdigställa ett badrum på en dag, medan det tar minst fem dagar med kakel” fortsätter han.

En av fördelarna med Fibo är att man undviker att arbeta med våta processer som involverar vatten och torktider. I sådana projekt innebär det besparingar både i tid och pengar. “Skillnaden mellan kakel och Fibo är en 40% lägre kostnad för arbete och material och ännu lägre om man i framtiden byter ut väggskivor mot ny Fibo”, säger Tommy Aronsson på Fibo.

Om Beijer

Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största helägda byggvaruhuskedja med 88 byggvaruhus över hela Sverige. De levererar högkvalitativa byggmaterial, verktyg och tjänster till både proffs och privatmarknaden över hela landet. Beijer Byggmaterial omsätter cirka 12 miljarder SEK och har runt 2500 anställda.

Beijer är en del av STARK GROUP, som är Nordens ledande distributör av byggmaterial med verksamhet i Danmark, Grönland, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Österrike och Storbritannien.

Om Tanum

Tanum är arealmässigt den största kommunen i vackra och kustnära Bohuslän. Kommunen ligger strax söder om Strömstad och har 13 000 invånare fördelade över flera städer och samhällen, där Tanumshede, Grebbestad och Fjällbacka kanske är de mest kända.