Innan år 2100 kommer jordens befolkning att ha ökat till över 11 miljarder invånare

För att alla ska ha någonstans att bo, kommer vi att behöva mer än 2 miljarder nya bostäder. Detta innebär att vi måste bygga smartare, effektivare och mycket mer hållbart.


Ett sunt inomhusklimat – för alla människor i världen

På Fibo använder vi FN:s globala mål för en hållbar utveckling (SDG) som vårt strategiska ramverk. Vi har valt ut ett antal mål som vi vill åta oss att uppnå som företag. Under hela produktionsprocessen, från valet av råmaterial till produktionslinjen, och kvaliteten hos slutprodukten, bidrar vi redan till det gröna skiftet för en mer hållbar framtid.


Mål 3: Vi ska säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Fibo har bedömts på en rad områden beträffande hälsa och miljö och produkterna finns registrerade i flera skandinaviska miljödatabaser

 • Våra släta och täta ytor ger en renare och torrare inomhusmiljö. Våra väggskivor är enkla att rengöra vilket resulterar i minskad kemikalieanvändning och ett mycket sundare inomhusklimat.
 • Väggskivor med antibakteriella egenskaper gör det enklare att eliminera mikroorganismer och minimerar tillväxten av bakterier.
 • Alla byggnadsprodukter är utsläppstestats och uppfyller stränga krav på avgasning för att säkerställa en säker inomhusmiljö.

Mål 8: Vi ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

Fibo samarbetar nära med myndigheter och fackföreningar för att säkerställa att alla medarbetare får lika lön för lika arbete. Vi har även program för inkludering av personer med funktionsvariation.

 • De allra flesta på Fibo är fackligt anslutna, antingen i Fellesforbundet eller i FLT (Forbundet for Ledelse og Teknikk).
 • Fibo samarbetar med NAV för att erbjuda arbetsträning för personer med funktionsvariation och på senare år har vi haft många som har arbetstränat hos oss. Planen är att öka denna siffra inom en nära framtid.
 • Fibo har en policy med lika lön för lika arbete och kvinnor och män ska beredas jämlika arbetsvillkor både sett till möjligheter och arbetsförhållanden.
 • Den samlade medarbetarnöjdheten ökade från 11 % till 52 % (2018 jämfört med 2021).

Mål 9: Vi ska bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

Vår toppmoderna fabrik och produktionslinje i Lyngdal levererar överskottsvärme till lokalsamhället och vi är redo för en ännu mer energieffektiv produktion i framtiden.

 • Vi har investerat NOK 140 miljoner i nya maskiner och ny utrustning för att öka effektiviteten och minska vår samlade energiförbrukning.
 • Vårt konstanta fokus på hållbar produktion gör att vi kan öka produktionen i framtiden utan att detta medför en motsvarande ökning av energiförbrukningen.
 • Eventuella rester från produktionen används för att generera uppvärmning både till fabriken och för andra.

Mål 11: Vi ska göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

Fibo har ett nära samarbete med offentliga och privata fastighetsutvecklare i både USA och Storbritannien. Detta för att kunna bygga allmännyttiga bostäder men även andra bostäder till lägre kostnader utan att kompromissa med kvaliteten. Vårt fokus på kostnadseffektiva produkter som håller länge gör ett sunt inomhusklimat tillgängligt för många.

 • Vår lösning är 35–50 % billigare än kakel.
 • Fibos väggsystem minskar intäktsbortfall eftersom det bidrar till att projektet kan slutföras snabbare.
 • Väggskivor kan enkelt bytas utan merarbete som applicering av nytt underlag eller membran.
 • Väggsystemet är fritt från skadliga ämnen, lättskött och håller i decennier.
 • Vår fabrik i Lyngdal är ISO 14001: 2015 certifierad. Detta är världens mest erkända standard för miljöledning.

Mål 12: Vi ska säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Fibos väggsystem bidrar avsevärt till att minska koldioxidavtrycket hela vägen från produktion till distribution och montering.

 • Med Fibos väggsystem halveras vikten jämfört med kakel vilket ger besparingar både vid transport och i form av mindre avfall.
 • Om man jämför ett helkaklat badrum med ett Fibo-badrum är koldioxidavtrycket för det senare ungefär hälften sett under badrummets hela livslängd.
 • Når veggpanelene en gang skal byttes ut på badet er de meget godt egnet til gjenbruk. Veggpanelene kan feks benyttes til å kle vegger i garasjer, låver, boder osv. Ved å gjenbruke veggpanelene på denne måten fortsetter man å holde CO2 avtrykket på et lavest mulig nivå. När väggskivorna någon gång ska bytas ut fungerar de väldigt bra till återbruk. Väggskivorna kan till exempel användas till att klä garageväggar, förråd eller som väggförstärkning bakom en annan skiva. Genom att återbruka väggskivorna på detta sättet. Fortsätter man att hålla CO2 avtrycket på den lägsta möjliga nivån.
 • Under produktionen kan vi hålla avfallsmängden på ett minimum eftersom vi använder råmaterial som skräddarsys efter våra mått.

Mål 13: Vi ska vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

Vägglösningarna från Fibo är mindre materialkrävande vilket gör det möjligt att reducera klimatpåverkan avsevärt vid renoveringar och nybyggen av badrum.

 • Angiven livslängd är 20 år men erfarenheten visar att vägglösningarna kan hålla betydligt längre.
 • Efter ett badrums nyttjandeperiod kan de träbaserade materialen antingen återvinnas, brytas ner eller förbrännas för energiåtervinning. Om inga delar av Fibo-badrummet återvinns eller återanvänds, kommer den koldioxid som har lagrats att frisättas när träet bryts ner.

Mål 14: Vi ska bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

Fibo gör redan mycket för att minska mängden avfall som hamnar i havet. Målet är att helt sluta använda plast till förmån för mer nedbrytbara och miljövänliga material.

 • Vi har redan halverat vår plastanvändning tack vare ny förpackningsteknik.

Mål 15: Vi ska skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald

Fibos väggsystem tillverkas av certifierat och förnybart trä – med fullständig spårbarhet från råmaterial till slutprodukt.

 • Som råmaterial har virke en unik förmåga att avskilja och lagra koldioxid. Ur ett livscykelperspektiv är koldioxidavtrycket betydligt lägre vid produktionen och användningen av Fibos väggskivor jämfört med andra material.
 • Leverantörerna vi köper från har åtagit sig att bedriva hållbart skogsbruk.