Få en kopia av kolscreeningsanalysen

Ange dina uppgifter för att få tillgång till den senaste oberoende rapporten som visar att Fibo har ett mycket lägre koldioxidavtryck än plattor


Ladda ner klimatrapporten

Att använda Fibo istället för kakel kan minska CO2-avtrycket i ett badrum med så mycket som 45 %. Få hela rapporten genom att fylla i formuläret.

Hvem er du?
Consent(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.