Badrummet – en miljöbov?

Fibo vill tillsammans med resten av byggbranschen bidra till att öka kunskapen och hitta sätt att minska utsläppen


Fibo är en av många aktörer inom byggbranschen, en bransch som har negativa konsekvenser för miljön. Vi erkänner att vi är en del av problemet och strävar efter att vara en del av lösningen.

Utmaningen

Byggbranschen är en av Sveriges största landbaserade industrier, mätt i omsättning och antal arbetsplatser. Men sektorn står också för en betydande del av Sveriges totala miljöavtryck. Globalt står byggsektorn för cirka 40% av alla CO2-utsläpp, 40% av energiförbrukningen och 40% av avfallet.

Fibo 4001 Terazzo White M72

Hög prioritet

Själva branschen vill minska negativa miljökonsekvenser av byggverksamheten. Dessutom ser vi tydliga tecken på att myndigheterna vill påskynda reduktionen av CO2-utsläpp för att uppfylla de ambitiösa mål Norge har åtagit sig genom Parisavtalet. Myndigheterna förväntas använda både piska och morot för att uppnå önskad förändring.

Exempel på piska:

Centrala politiker i städerna Trondheim, Oslo, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand och Bergen publicerade 2021 en debattartikel på Bygg.no med en tydlig uppmaning till branschen. De signalerar mycket strängare krav inom klimat och miljö för alla inblandade i byggbranschen.

  • inom 2021 ska kommunernas bygg- och anläggningsverksamhet vara fossilfri
  • inom 2025 ska kommunernas bygg- och anläggningsverksamhet vara utsläppsfri
  • inom 2030 ska hela bygg- och anläggningsverksamheten i städerna vara utsläppsfri

Exempel på morot:

Forskningscentrum för nollutsläppsområden i smarta städer (FME ZEN) och deras partners i Sintef och NTNU får 200 miljoner norska kronor från Forskningsrådet, fördelat över åtta år, för att forska om nollutsläppsområden inom byggbranschen.

Ett badrum byggt med Fibo ger över 40% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med genomsnittet för ett kaklat badrum. Sparade mängder varierar beroende på plats. *Läs rapporten för detaljer

Vad kan Fibo göra för att bidra till ökad hållbarhet och lägre utsläpp?

Målen för branschen är ambitiösa och branschaktörerna verkar välkomna skärpta krav. Det gör även vi på Fibo. Vi prioriterar hållbarhet mycket högt och vill bidra till ökad kunskap och genomföra förändringarna så snabbt som möjligt. Vi vill vara transparenta när det gäller hur vi organiserar arbetet med ESG och hur vi sätter mål och håller koll på vårt miljöavtryck.

Vi började med att fokusera på det vi kan bäst – badrummet

Fibo specialiserar sig på väggskivor för våtrum och fuktiga zoner. För oss är det därför naturligt att fokusera särskilt på badrummet. Vi har därför bett Asplan Viak genomföra en oberoende studie om miljöpåverkan kopplad till att bygga ett badrum. Studien visar att badrummet har ett betydande miljöavtryck. Samtidigt visar den att det finns smarta val som kan göras för att minska miljöpåverkan när man bygger eller renoverar ett badrum.

Fibo 8056 Lentini Dark

En första slutsats är att kaklade badrum orsakar högre CO2-utsläpp än badrum byggda med Fibo. Ett viktigt steg är därför att sätta sig in i orsakerna till utsläppen och överväga i vilka fall man kan välja miljövänliga lösningar.