Vilka faktorer påverkar ett badrums miljöavtryck?

Hur man bygger badrum kan ha stor påverkan på CO2-utsläppen. En forskningsrapport från Asplan Viak visar hur man kan minska utsläppen med upp till 43%.


40%-industrin

Byggbranschen kallas ofta för 40%-industrin eftersom den direkt och indirekt står för cirka 40% av världens klimatutsläpp. Nu signalerar både nationella byggnadsmyndigheter och aktörer som EU betydligt kraftfullare åtgärder för att minska utsläppen från byggsektorn.

Vi kommer inte undan att det måste byggas och renoveras. Nybyggnation kommer att ha en miljöpåverkan – för oss i branschen handlar det om att göra den så liten som möjligt genom smarta val. För att minska utsläppen från byggsektorn är det särskilt tre områden som gäller:

  1. Renovering istället för nybyggnation där det är möjligt
  2. Krav på mer klimatvänliga material
  3. Energi, när det gäller energibesparing och energieffektiv produktion

Materialens betydelse

Materialvalen blir särskilt viktiga för att lyckas med utsläppsminskningarna. Här finns en stor potential. Material står nämligen för 70-80% av branschens totala utsläpp. Branschrapporten Bygg21 konstaterar att

Klimatgasutsläpp kopplade till produktion och transport av material och utrustning utgör en väsentlig del av totala utsläpp i en byggnads livscykel

Branschrapporten Bygg21

Stora utsläppskällor i industrin är produktion av cement, kalk, gips, aluminium, ferrolegeringar, plast och gummi, samt bearbetning och impregnering av trä.

På global nivå står byggsektorn för 40-50 procent av materialanvändningen i samhället. Det finns ingen anledning att tro att andelen är lägre i Sverige.

Få betongutseendet utan de höga CO2-utsläppen. Välj 4943 Grey Concrete för ett hållbart och stilfullt alternativ.

Konsekvenser av materialval i badrummet

Som en aktör i byggbranschen vill vi vara en del av lösningen. På Fibo arbetar vi mest med badrum och vi är ständigt på jakt efter förståelse för miljödimensionen när det gäller badrum. Vi har därför ställt oss frågan:

Hur – och i vilka faser – påverkar byggande och renovering av badrumsmiljön?

Vi bad konsultföretaget Asplan Viak att göra en rapport om problematiken. Rapporten lyfter fram flera faktorer med stor miljöpåverkan:

  • Råmaterialen i sig själva och deras CO 2-avtryck?
  • Bearbetning av råmaterial (inklusive energibehov vid produktion)
  • Frakt
  • Tilläggsprodukter för vattentätning/våtrumskrav
  • Avfallshantering

En viktig upptäckt i rapporten är att materialvalen är avgörande. Om du väljer Fibo istället för ett traditionellt kaklat badrum kan utsläppen minskas med hela 43%.

Detta stämmer överens med vår filosofi. Vi vill erbjuda ett miljövänligt alternativ som bidrar till lägre utsläpp genom norsk produktutveckling och produktion, hållbara material från certifierad skog och miljövänlig transport.