Tips & trick: Fogmassa i hörnprofil

Visste du att det den laminerade delen av panelerna som utgör det vattentäta skiktet i Fibo väggsystem? Det betyder att det är extra viktigt att använda rejält med fogmassa i hörnövergångarna.


Vår monteringsanvisning beskriver hur du monterar våra godkända hörnprofiler: den dolda invändig hörnprofilen, den 2-delade invändiga hörnprofilen och den fasta hörnprofilen. För samtliga tre profiler ska fogmassan sippra ut framtill längs profilens längd. Glöm inte att överflödig fogmassa lätt avlägsnas med Fibo Sealing Tool, Fibo Clean och Fibo Wipes.