Minska miljöpåverkan med Fibo

Visste du att du kan minska CO₂-utsläppen med 45% om du väljer bort ett kaklat badrum? En rapport utförd av Asplan Viak visar att utsläppen kan minskas avsevärt om man använder väggskiva från Fibo i badrummet. Toppbild av Pure Oak


Studien baseras på en jämförelse av utsläpp relaterade till ett färdigt badrum som uppfyller den norska våtrumsnormen, alltså ett typiskt norskt badrum med vattentäta väggar i hela rummet. Slutsatsen är tydlig: genom att välja Fibo kan du nästan halvera utsläppen.

Gör miljön en tjänst: Bygg med Fibo väggskiva istället för kakel

Det finns många anledningar till att Fibo väggskiva är mer miljövänlig.

En viktig orsak är att Fibo väggskiva består av 80% trä, ett råmaterial som hämtas från certifierade skogar och som inte kräver energikrävande bearbetning. Den vattenskyddande membranen läggs ovanpå träkärnan, vilket gör att skivorna kan monteras direkt på regelverket och fästas i varandra med en 100% vattentät fog. Kakel måste å andra sidan läggas på en jämn yta, t.ex. gips, det måste läggas membran och det krävs lim, fogmassa och naturligtvis många kilo keramiska plattor. En kvadratmeter kakel väger ofta mellan 15 och 25 kilo.

Skillnaderna i materialanvändning har betydelse för vikt, transport och överskottsmaterial. Kakel skapar CO₂-utsläpp eftersom det produceras genom en energikrävande process, det är tungt och måste ofta transporteras långt från produktionslandet till den norska marknaden. Dessutom är många av produkterna i kakelläggningen skadliga för miljön.

“Genom att välja Fibo våtrumsskivor gör du en tjänst åt miljön och minskar koldioxidutsläppen med 45% jämfört med ett badrum med kakel”.
45%

Några viktiga fynd

● Fibo väggskiva ger 80% minskning i materialanvändning jämfört med ett kaklat badrum

● Ett färdigställt badrum har 96% lägre koldioxidutsläpp när man väljer Fibo framför kakel

● Fibo-lösningen medför utsläpp vid slutet av livslängden/destruktion. Om man inkluderar detta i beräkningen innebär Fibo-lösningen ändå en utsläppsminskning på upp till 45%

CO₂-beräkningen blir ännu bättre om man återanvänder väggskivorna. Visste du förresten att den uppskattade livslängden på Fibos väggskivor är 30 år?

Om rapporten

Asplan Viak har genomfört en oberoende analys på uppdrag av Fibo. Syftet har varit att förstå mer om miljöbelastningen vid badrumsbyggande. Vidare vill vi bidra till en djupare förståelse av vilka processer som genererar utsläpp och miljöbelastning samt hur ett badrum byggt med väggskiva från Fibo presterar jämfört med ett traditionellt kaklat badrum.