Bostäder, Powys landsting, UK

Powys landsting fick många klagomål på badrummen från sina hyresgäster då kaklet var gammalt och slitet och svårt att underhålla.


De erbjöd därför hyresgästerna Fibo väggskivor som ett alternativ inför en omfattande renovering.

Men sedan vi införde Fibo väggskivor har responsen varit positiv; de boende bekräftar att väggskivorna är betydligt enklare att rengöra

Mike Jarrett, WHQS Contracts Officer, Powys landsting


För landstinget var även den snabba monteringen ett betydelsefullt plus; de nya väggskivorna monterades på en dag jämfört med två-tre dagar för kakel. Dessutom fanns idealiska dekorvarianter att tillgå som var lämpade för boende med försämrad syn eller demens.

– Många av hyresgästerna var missnöjda med kaklet, huvudsakligen på grund av att det var svårt att rengöra, blev fult och lossnade från underlaget. Men sedan vi införde Fibo väggskivor har responsen varit positiv; de boende bekräftar att väggskivorna är betydligt enklare att rengöra. (Mike Jarrett, WHQS Contracts Officer, Powys landsting)

Fördelar

  • Hög slitstyrka
  • Enkel rengöring
  • Snabb montering
  • Dekorer lämpade för boende med försämrad syn eller demens

Kund

Powys landsting